DYKKING OG INGENIØRTJENESTER

KVALITET KOMPETANSE ERFARING DYKKING INSPEKSJON

Vi er en «subsea service supplier» til industri, skipsfart og olje og gass sektoren. Vi holder til sentralt på Haugalandet i Rogaland og opererer langs hele kysten.

SDI tilbyr undervannstjenester med hovedfokus på inspeksjon, vedlikehold og reparasjon under vann.

Med lang erfaring innenfor dykking og ROV løser vi de utfordringer våre kunder møter. Vi utfører arbeider med overflateforsynt dykking og inspeksjoner utføres med ROV eller som en kombinasjon av dykker / ROV. Vi har utstyr som kan settes opp nær sagt hvor som helst og kan med det tilby våre kunder kost-teffektive løsninger der kvalitet, sikkerhet og miljø ligger i bunn av alle våre operasjoner.

 

SDI AS er godkjent av DNV-GL for utføring av: In-water survey of ships and mobile offshore units
Approval/Cert.no: AOS0000DH9