Hjem

SDI AS er en «subsea service supplier» til industri, skipsfart og olje og gass sektoren. Vi holder til sentralt på Haugalandet i Rogaland og opererer langs hele kysten.

SDI tilbyr undervannstjenester med hovedfokus på inspeksjon, vedlikehold og reparasjon under vann.

Med lang erfaring innenfor dykking og ROV  løser vi  de utfordringer våre kunder møter. Vi utfører arbeider med overflateforsynt dykking og inspeksjoner utføres med ROV eller som en kombinasjon av dykker / ROV. Vi har utstyr som kan settes opp nær sagt hvor som helst og kan med det tilby våre kunder kost-teffektive løsninger der kvalitet, sikkerhet og miljø ligger i bunn av alle våre operasjoner.

Dykker med ladestokk

Arbeider

Inspeksjon vedlikehold og reparasjon under vann

Dykking, ROV, Prosjektering, 3D tegning, Inspeksjon

DNV-GL  Godkjenning

SDI AS er godkjent av DNV-GL for utføring av:

In-water survey of ships and mobile offshore units
Approval/Cert.no:   AOSS0000DH9

 

Om oss

SDI AS  spesialiserer seg på  inspeksjon, vedlikehold og reparasjon i og under vann, også kjent som IMR «Inspection Maintenance and Repair»

Lang erfaring, formell høyere utdannelse og et godt kvalitetssytem gjør oss i stand til å forstå kundes behov samt å sikre at  kvalitet i våre arbeider er i samsvar med kundens forventninger, spesifikasoner og krav.  Arbeidene blir dokumentert etter de krav kunden stiller og blir fremsatt på en profesjonell og oversiktelig måte.

Helse, miljø og sikkerhet er bærebjelker i vårt arbeid og riktig holdning og etterlevelse av gjeldende regelverk, kundekrav og egne rutiner er en selvfølge.

Kvalitetsmessig arbeid krever riktig utstyr og ikke minst personell med erfaring og riktig kompetanse, men også gode HMS og kvalitetssystemer. Når undervannsarbeid skal utføres er disse faktorene svært viktige i valg av leverandør.  SDI har lang erfaring med å jobbe etter de strengeste krav til HMS og forebyggende arbeid for å unngå uønskede hendelser.   Dette som gir våre kunder trygghet og jobben blir gjort som planlagt og til avtalt pris. Arbeidet utføres med bruk av erfarne, sertifiserte dykkere. Inspeksjon kan utføres både med bruk av dykkere men også ved bruk av ROV.

ROV «Remotely Operated Vehicle»  med avansert stabiliserende elektronikk gir stødige og klare bilder og video. ROVen kan kobles opp mot GPS slik at man også kan se posisjonen under vann.

Dette gir også mulighet for å dokumentere posisjonen på ledninger, kabler osv under vann.

Kontakt oss

Mobiltelefon: +47 91369599

Epost: post@sdi-subsea.com