DYKKING OG INGENIØRTJENESTER

KVALITET KOMPETANSE ERFARING DYKKING INSPEKSJON

ROVen kan operere ned til 300m og har en 300m lang styrekabel.

ROVen får 600Volt DC gjennom styrekabelen fra overflaten.

Strømforsyningen topside er en AC DC på 1500watt som omformer 230Volt AC til 600Volt DC.

ROVen har 8 propeller, fire stk til horisontale bevegelser og fire til vertikal bevegelse.

ROVen har en elektrisk gripeklo og kan dessuten utstyres med posisjoneringssytem der man kan se ROVens posison på kart i sanntid samt lagre ruter og markere funn med GPS posisjon.