DYKKING OG INGENIØRTJENESTER

KVALITET KOMPETANSE ERFARING DYKKING INSPEKSJON

Spesifikasjoner

Mørejet Targa 1137
Største lengde 11,37m
Bredde 3,5m
Fremdriftsmaskineriets HK Volvo Penta D6 330 m DPH Drev
Maks fart 30 Knop
Marsjfart 22Knop
Forbruk diesel 45lir/timen ved 22Knop