DYKKING OG INGENIØRTJENESTER

KVALITET KOMPETANSE ERFARING DYKKING INSPEKSJON

Om oss

SDI AS spesialiserer seg på inspeksjon, vedlikehold og reparasjon i og under vann, også kjent som IMR «Inspection Maintenance and Repair»

Lang erfaring, formell høyere utdannelse og et godt kvalitetssytem gjø¸r oss i stand til å forstå kundes behov samt å sikre at  kvalitet i våre arbeider er i samsvar med kundens forventninger, spesifikasoner og krav. Arbeidene blir dokumentert etter de krav kunden stiller og blir fremsatt på en profesjonell og oversiktelig måte.

Helse, miljø¸ og sikkerhet er bærebjelker i vårt arbeid og riktig holdning og etterlevelse av gjeldende regelverk, kundekrav og egne rutiner er en selvfølge.

Kvalitetsmessig arbeid krever riktig utstyr og ikke minst personell med erfaring og riktig kompetanse, men også gode HMS og kvalitetssystemer. Når undervannsarbeid skal utføres er disse faktorene svært viktige i valg av leverandør.  SDI har lang erfaring med å jobbe etter de strengeste krav til HMS og forebyggende arbeid for å unngå uønskede hendelser. Dette som gir våre kunder trygghet og jobben blir gjort som planlagt og til avtalt pris. Arbeidet utføres med bruk av erfarne, sertifiserte dykkere. Inspeksjon kan utføres både med bruk av dykkere men også ved bruk av ROV.

ROV «Remotely Operated Vehicle»  med avansert stabiliserende elektronikk gir stødige og klare bilder og video. ROVen kan kobles opp mot GPS slik at man også kan se posisjonen under vann.

Dette gir også mulighet for å dokumentere posisjonen på ledninger, kabler osv under vann.